Den Blå KugleDen Blå Kugle

Projektet er eksemplarisk! Vi har at gøre med et projekt, hvor tingene foregår på børnenes præmisser. Hele byen er involveret og der praktiseres tværfaglighed på professions-plan. Samarbejde mellem lærere og kunstnere.

Børn komponerer musik til Otto Frellos malerier.

3 forestillinger i Varde Hallen d. 9. februar 2006 kl. 1715 - 1915.


En stor del af vores erkendelse om verden bygger på ord og begreber. Vi vænnes i højere grad til at begrebsliggøre alt, vi møder på vores vej. Selv billedkunst og musik hvis natur og oplevelsesrum ikke direkte refererer til ord.

Beriges vores oplevelse af disse to kunstformer af begreber? Måske - især hvis man er fagligt engageret i dem. For den almindelige beskuer og lytter kan begrebsdannelsen dog direkte stå i vejen for den umiddelbare oplevelse af malerierne og musikværkerne. Det er et andet sted vi røres, når et fascinerende maleri eller musikværk folder sig ud.

På en måde bliver vi medskabende i vores iagttagelse og lytning. Vi tillader associationer, billeder og minder at flyde frit, og får måske herigennem netop lov til at koble de evigt kværnende begreber fra - ligesom i drømmene.

Denne medskabende oplevelse af kunst kan stimuleres. Og børn bør tilbydes sådanne oplevelser i forhold til kunst. Faktisk viser det sig gang på gang, at børn ikke er "bange" for kunst - og slet ikke for deres egen samtids kunst. Værket er jo i kunstnerens sind undfanget af netop den fantasi, som børn også har. Picasso sagde det så klart: Ethvert barn er en kunstner. Problemet ligger i at vedblive med at være det som voksen.

Kreativitet er ikke blot et fint ord. Det er forpligtende. Det er en ny måde at tænke sin opfattelse af verden og sin indlæring på. Det er ved flere lejligheder slået fast, at børn foretager et udviklingsspring ved at være med i et forpligtende kunstnerisk og kreativt projekt, og adskillige udenlandske undersøgelser har gang på gang påvist, at børns bevidste arbejde med musik fremmer deres indlæring og deres sociale kompetencer.

Ved projektets længde, tyngde og bevidste prioritering af alle typer børn og unge - ikke kun talenterne - satses der med stor vægt på at opnå denne virkning.

Mogens Christensen


Program:

Esbjerg Ensemble: Lutoslawski's Slides
Lykkesgård: Den blå kugle
Brorson/ Musikskolen: Sofastykke
Brorson, Sct. Jacobi, Thorstrup: Københavnerbilledet
Lykkesgård: Nyheder
Emmerik Warburg: Den morsomme mand
Jacob Nielsen: Det skæve rum, Studium af vandhuller, Regnvejret
Esbjerg Ensemble: Claus Gahrns spejlning af Slides: Negatives


Den Blå Kugle er blevet til i et samarbejde mellem:
Varde Musikskole, Varde Kommune, Varde skolevæsen, Frellomuseet, Esbjerg Ensemble, Musikformidlerlinjen på Vestjysk Musikkonservatorium (VMK), Jacob Nielsen, Emmerik Warburg og Levende Musik i Skolen (LMS).