Den Blå KugleDen Blå Kugle

Siden efteråret 2005 har elever og lærere beskæftiget sig med maleren Otto Frellos malerier. Ud fra børnenes egne tanker og oplevelser af malerierne har de skrevet digte, skabt skulpturer, spillet teater og ikke mindst komponeret og spillet musik.
Hele forløbet endte med 3 forestillinger i Varde Hallen, som til lejligheden var mørklagt og fyldt med labyrinter. Her mødte publikum skulpturer, malerier og musik, alt sammen inspireret af Frellos malerier. Hallen stod for nedrivning, men stemningen i den forladte hal var perfekt til det ofte nedslidte univers i Frellos malerier.

Tilblivelsen af den blå kugle

Begyndelsen:

Fællesnævneren for projektet var, at børn skulle forholde sig kreativt og indlevende til Otto Frellos billeder. Projektet varede næsten et halvt skoleår, så der var god mulighed for at fordybe sig i de kreative processer og tid til at forholde sig til kunst generelt. Børnene skulle bruge deres fantasi og kreativitet til at skabe kunst og musik, men med så lidt indblanding fra voksne som muligt. Lærere og vejledere var med som hjælpere og igangsættere, men den kreative del var børnenes værk.

Det indledende arbejde:

Maleren Otto Frello (1924 -) er født i Varde, og mange af hans malerier kan ses i Jugendhuset i Varde. Malerierne er en blanding af dagligdagen og overnaturlig fantasi, og dét er netop noget, der kan sætte fantasien i gang hos både børn og voksne. Da Varde Musikskole skulle lave et projekt i deres "Krea(k)tiv uge" i uge 6, valgte den daværende leder Anne Margrethe Momme at indgå et samarbejde med professor i musikformidling på VMK, Mogens Christensen. Varde kommunes skoler fik tilbud om at deltage i projektet, og her meldte en del klasser sig til. Studerende på VMK's musikformidlerlinje skulle deltage i projektet som vejledere i de respektive klasser, og derudover var både klasselærere og musiklærere inddraget i projektet.

Efter et besøg i Jugendhuset valgte hver klasse et maleri, som der blev arbejdet intensivt med i timerne. Nogle klasser skrev digte i dansktimerne, andre dramatiserede en historie ud fra malerierne, og atter andre kastede sig ud i billedkunsten og skabte flotte skulpturer. Enkelte gik også i gang med at forestille sig malerierne med tilhørende lyd-univers.

Det intensive arbejde:

Efter jul gik arbejdet ind i en meget intensiv periode. Vejlederne fra konservatoriet var nu med i processen og skulle hjælpe med at komponere musik. Dette forløb strakte sig over 4 uger, hvor vejlederne besøgte klasserne hver uge. Børnene kom med ideer til kompositioner, og sammen med vejledere og lærere blev der arbejdet på at danne et musikalsk spejlbillede af malerierne. Der kom ligeså mange spændende bud, som der var klasser. Der blev både benyttet skoleinstrumenter, computerstyrede lyde, klassisk og rytmisk inspireret musik, dramatisering og bevægelse. Vejlederne hjalp med at sætte alle ideer og udtryk sammen til kompositioner, der kunne opføres i Varde Hallen.

Den travle uge:

Alle klassernes gruppearbejde skulle sættes sammen til en stor forestilling, der løb af stablen 3 gange d. 9. februar. Ca. 100 børn og musikere samt lærere og vejledere var samlet i Varde Hallen. Børnene sad i grupper langs væggene i labyrinten og spillede i aftalt rækkefølge deres musik. Bag dem kunne man se de digitaliserede Frello-malerier, som børnene havde valgt at komponere til.

Projektets navn, Den blå kugle, er lånt fra et af Otto Frellos kendte malerier. Det meget surrealistiske og dekadente univers, der er i malerierne får ofte tilskuerne til at fantasere videre, og det er netop, hvad dette projekt kan få både børn og voksne til: at udvide fantasien og kreativiteten.