Den Blå KugleDen Blå Kugle

Artikel fra Varde ugeavis Artikel 2 fra Jydske Vestkysten
Artikel fra Kristeligt dagblad Artikel fra Jydske Vestkysten
Artikel 3 fra Jydske Vestkysten