Den Blå KugleDen Blå Kugle

Ugens forløb

Den travle uge startede tirsdag d. 7., hvor Varde handelsstandsforening, i samarbejde med Mogens Christensen og Varde musikskole lavede opstillingen i Varde Hallen. Opstillingen bestod af 7 havepavilloner, 1 tunnel, endeløse meter afskærmningsvægge og forskellige rekvisitter, som eleverne havde lavet i ugerne op til.

Hele hallen blev i sidste ende en lang labyrint, hvor tilskuerne ikke havde mulighed for at orientere sig, og derfor måtte underkaste sig de medvirkende elever, så det derved blev børnene, der havde fuld kontrol over forløbet.

Onsdag morgen kom de første klasser, og øvede deres stykker i de rigtige omgivelser. I løbet af formiddagen fik alle klasserne prøvet deres stykker af, og efter en velfortjent frokostpause blev der afviklet en prøve på hele forløbet.

Torsdag formiddag blev brugt på at få forløbet finpudset og sat de sidste projektorer op.

Kl. 17:15 gik dørene op, og den første af tre koncerter begyndte.

Hallen var helt mørk, og tilskuerne blev ført ind i det første rum, hvor Esbjerg Ensemble med et brag satte i gang med Lutoslawski's Slides.

Lige efter dette blev Den blå kugle projiceret op på væggen, og specialklassen begyndte deres stykke, hvilket udmundede i at to elever tog den blå kugle ned fra maleriet og førte publikum videre til næste rum.

I dette rum var der en stor projektion af Sofastykke, som musikskolen og en 4. klasse fra Brorsonskolen havde valgt at beskæftige sig med. Musikskolen begyndte deres fortolkning af billedet, og klassen fra Brorsonskolen overtog med deres fortolkning.

Herefter blev publikum ført videre til et tredie rum, hvor Københavnerbilledet var projiceret op på et lærred. Dette billede havde en anden 4. klasse fra Brorsonskolen, 7. klasse fra Sct. Jacobi skolen og 4. klasse fra Thorstrup skolen valgt, da de var på Frellomuseet.

Brorsonskolen startede med deres stykke, som både bestod af musik og skuespil.

7. klasse fra Sct. Jacobi skolen fortsatte med et stykke, der ligeledes bestod af en blanding mellem musik og ageren, samtidig med at Brorson klassen opførte lyden fra deres komposition. Da de to klasser var færdige med deres interageren begyndte Thorstrup klassen med et stykke, der tydeligvis var inspireret af det spøgelsesagtige i billedet.

Pludselig kom en pige, klædt ud som kat, ud på gulvet og førte publikum videre gennem en tunnel, hvor Lykkesgårdskolen allerede var i fuld gang med deres bearbejdning af Nyheder, som både gjorde brug af stemmen, marimba, guitar og forskellige trommer.

En ny gang i labyrinten blev synlig, og publikum blev ført ind i et rum med en projektion af Den morsomme mand, som Emmerik Warburg sammen med en flok elever havde lavet lyde til. Vha. en computer kunne børnene vælge forskellige elementer i billedet og afspille lydende.

Denne projektion blev afløst af et videoforløb lavet af Jacob Nielsen, hvor han sammen med nogle elever spillede et stykke for klaver og slagtøj, som eleverne selv havde komponeret til videoen.

Derefter blev tilskuerne ført ind i et rum, hvor Esbjerg Ensemble afslutningsvis spillede Claus Gahrns spejling af Slides: Negatives.